Organlarımızın ihtiyacı olan temiz kanı sol kalbimiz atardamarlar vasıtasıyla ilgili organlara pompalar. Bu organlarda kullanılan ve kirlenen kan ise toplardamarlar vasıtasıyla akciğerlere iletilmek üzere sağ kalbimize iletilir. Yani vücudumuzdaki damar ağı başlıca atardamarlar ve toplardamarlardan oluşur. Damar tıkanıklığı denilince daha çok atardamarlar akla gelir.
Details

Kalp Damar Tıkanıklığının Ameliyata Gerek Kalmadan Anjiyo Tekniği İle Açılması

Diğer adıyla koroner arter hastalığının balon/stent gibi anjiyo tekniği malzemeleri ile açılması işlemidir. Burada da el bileği atardamarını kullanmak önemlidir. Bütün koroner damarlar istisnasız bir şekilde el bileğinden yapılan anjiyo tekniği ile açılabilir. El bileğinden damarın açılması özellikle kalp krizi  gibi kanama riskinin yüksek olduğu durumlarda hayati öneme haizdir.
Details

Doğuştan Bulunan Erişkin Yaşa Ulaşmış İnen Aort Damarı Tıkanıklığının Ameliyata Gerek Kalmadan Anjiyo Tekniği İle Açılması (Aort Koarktasyonu)

Bazen inatçı ve genç yaşlarda tansiyon hastası olan bireylerde altta yatan sebep olarak aort damarının daralması veya tıkanıklığı yatabilir. Bu hastalar yeterince araştırılmadığı için yıllarca tansiyon hastası olarak takib edilirler.

Bu hastalar genç hastalar olup, kasık nabızları yoktur veya çok zayıf alınır.  Bu hastalarda bu tıkanıklık  anjiyo tekniği ile giderilebilir. Hastalarda bu tedavi ile istenen sonuç alınırsa tansiyonları normale döner hatta tansiyon ilaçlarından tamamen kurtulabilirler.

Ana aort damarı sol kol damarını verdikten hemen sonra ok işaretlerinin olduğu bölgede arka arkaya 2 adet darlık görülmektedir. (Resim1) İşlemden sonra oklar stentin açtığı bölgelri gösteriyor. (Resim 2) Tansiyonu işlemden hemen sonra düzelen bu genç hastanın tansiyon ilaçları kesilmiştir.

Bacak Damarı Tıkanıklığının Ameliyata Gerek Kalmadan Anjiyo Tekniği İle Açılması

Karı ana atar damarın sağ ve sol bacak ana atar damarı olmak üzere ikiye ayrılır. Bacak ana atar damarı dize kadar çeşitli dallar verdikten sonra dizaltında üç damara ayrılır. Eğer dize kadar olan bölümde tıkanıklık meydana gelmesi halinde hastaların yürümekle kalça ve baldırlarında ağrı meydana gelir.

Eğr ilaç tedavisine rağmen bu şikayetler geçmiyorsa ve hastanın hayatını kısıtlıyorsa bu damarlar anjiyo tekniği ile açılmalıdır.  Eğer hastanın damar yapısı uygunsa bu damarlara el bileğinden anjiyo tekniği ile balon/stent tedavisi uygulanmalıdır. Teknik kısıtlılık varsa kasık atar damarlarından bir tanesi kullanılarak tıkalı bacak damarına müdahale edilir. Kullanılacak stentlerin çeşidi ve  yapılacak balon tedavisinin ilaçlı balon ile olup olmayacağı kararı hastanın ve damarın durumuna göre verilir.

 

Karın ana damarından sonra sağ ana kalça damarı tamamen tıkalı. Okların olduğu bölgede damar kesintiye uğramış(Resim1). Anjiyo tekniği ile balon/stent sonrası oklar sağ ana kalça damarını gösteriyor(Resim2)

 

Sol bacak damarı tamamen tıkalı. Okların olduğu bölgede damar tel ve sert borucuk ile geçilmiş(Resim1). Anjiyo tekniği ile balon/stent sonrası oklar sol bacak damarının açıldığını gösteriyor(Resim2)