Diğer adıyla renal arter stenozu hastalığının balon/stent gibi anjiyo tekniği malzemeleri ile açılması işlemidir. Tercihen tecrübeli ellerde el bileği atardamarını kullanmak daha uygundur.

Bu işlemin yapılacağı hastalar iyi seçilmelidir. Damarın çok ciddi daralması mutlaka müdahale yapılması gerektiği anlamına gelmez. Hastalar bütün riskler gözönünde bulundurularak değerlendirilmeli uygun hastalar seçilmelidir. Teknik olarak tecrübeli ellerde hasta ve hekim için zor bir işlem değildir. Ancak oluşabilecek riskler açısından öncelikle inatçı tansiyon yüksekliği ve böbrek yetmezliğine giden hastalarda bu müdahale yapılmalıdır.