Girişimsel Laboratuvar Hizmetleri

Girişimsel Anjio Laboratuvarında Yapılan Hizmetler

* Koroner Arter ( Kalp-Damar ) Hastalıkları Tedavisi

* Koroner ( Kalp-Damar) Anjiyoğrafi İşlemleri

* Koroner Kronik Total Oklüzyon ( KTO ) ( Tam Tıkalı Kalp Damarı ) İşlemleri

* Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti ( PTKA ) ( Kalp Damarına Balon-Stent ) İşlemleri

* Karotis Arter ( Şah Damarı ) Hastalıkları Tedavisi

* Periferik Arter ( Bacak Damarı ) Hastalıkları Tedavisi

* Renal Arter ( Böbrek Damarı ) Hastalıkları Tedavisi

* Pulmoner Endarterektomi ( Akciğer Atar Damarı Tedavisi)

* Pulmoner Valvüloplasti Tedavisi (akciğere açılan kalp kapağına balon )tedavisi)

* Subklavian Arter ( Omuz-Kol Damarı )  Hastalıkları Tedavisi

* Torakal Aort Anevrizması – Disseksiyonunun Stent-Greft ( TEVAR ) ( Göğüs Ana Damarı Baloncuğu) Tedavisi

* Abdominal Aort Anevrizmasının Stent-Greft ( EVAR ) ( Karın Ana Damarı Baloncuğu  ) Tedavisi

* Aort Koarktasyonu ( Aort Damarının Doğuştan Dar olması ) Hastalıkları Tedavisi

* Atrial Septal Defekt (ASD ) ( Kalpteki Deliklerinin Kapatılması ) Tedavisi

* Mezenterik Arter ( Bağırsak Atar Damarı ) Hastalıkları Tedavisi

* Vertebral Arter ( Beyin Sapını Besleyen Damar ) Hastalıkları Tedavisi

* Derin Ven Trombüs ( DVT ) ( Toplar Damarı ) Hastalıkları Tedavisi

 

Anjiyo Laboratuvarı Fotoğrafları