Diğer adıyla karotis ve/veya vertebral arter hastalığının balon/stent gibi anjiyo tekniği malzemeleri ile açılması işlemidir. Genelde kasık atardamarı kullanarak yapılsada el bileğinden bu işlemi yapmak mümkündür hatta bazı durumlarda kaçınılmazdır.

Teknolojinin bize sağladığı imkanlar ve özel malzemeler sayesinde açılamayacak karotis veya vertebral damar  yoktur. Önemli olan bunun hastaya faydalı olup olmayacağının iyice değerlendirilmesidir. Felç geçiren hastalarda şah damar darlığının %50 veya daha fazla  düzeyde olması bu damara müdahele yapılmasını gerektirir. Bu müdahale 6 ay geçmeden yapılmalıdır ki tekrar benzer bir felç olayı gelişmesin.

İleri derecede kireçlenmiş %99 darlık yapan şah damarı darlığı görülmektedir. İkinci resim stent açılmadan önce stenti son resim ise işlem sonrası genişleyen damarı göstermektedir (ok işaretleri).